Vann, avløp, renovasjon


Dersom det oppstår feil eller brudd på det kommunale vei, vann og avløpsnettet og oversvømmelser meldes dette til:


På dagtid mellom kl 08.00-15.45 (-15.00 i perioden 1.mai-31.aug): Sentralbord Stokke kommune: Tlf.: 33 29 50 00


Utenom arbeidstid når det ikke kan vente til neste virkedag, helger samt bålbrenning (hele døgnet) : tlf.: 33 29 51 60

Akutte hendelser som skyldes kulde, kontakt brannvesenets tlf: 33 29 51 60.

Vann

Avløp

Renovasjon

Telenor kabelnett

Stokke Sentrum Nord

Moa feltet/Stokke Syd

Engveien

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom