Skoleruta 2016/2017


Høsthalvåret: Mandag 15. august - fredag 16. desember 2016
Vårhalvåret: Tirsdag 3. januar – tirsdag 20. juni 2017

MÅNEDANT. DAGERFERIER OG FRIDAGER / MERKNADER
August

13

Første skoledag: Mandag 15/8
September

22


Oktober

16

Høstferie uke 40: 3/10 - 7/10
November

22

 
Desember

12

Siste skoledag før jul: fredag 16/12
Januar

21

Første skoledag etter nyttår: tirsdag 3/1
Februar

15

Vinterferie uke 8: 20/2 - 24/2
Mars

23


April

14

Påskeferie: 10/4 - 17/4 
Mai

19

Fridager: 1/5, 17/5, 25/5 (Kr.Himmelfartsdag) og 26/5
Juni

13

5/6 (2. pinsedag), siste skoledag: tirsdag 20/6

Sum dager 190  
 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom