Koordinerende enhet


Motta hjelp på egne premisser

Motta hjelp på egne premisser

Hensikten med Koordinerende enhet er å sikre et helhetlig pasient-/brukerforløp som ivaretar den enkeltes rettigheter.

—Koordinerende enhet skal bidra til:

  • Å få de enkelte seksjonene i kommunen og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten til å se på tjenestetilbudet på en annen måte
  • Gjennom erfaringsdeling og samarbeid mellom faggrupper nyansere og bedre tjenestetilbudet for den enkelte
  • Like viktig er det å kunne koordinere/plassere ansvar på rett sted

Hensikten er altså:

  • Å sørge for faste kontaktpunkter for samhandling på tvers av tjenestenivåer
  • Sikre kontinuitet i tilbudet til den enkelte bruker eller pasient

Les mer om Koordinerende enhet

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom