Familiens Hus


Familiens Hus Skilt
Familiens Hus er et kommunalt lavterskeltilbud, hvor foreldre og barn/ungdom kan henvende seg.

Familiens Hus har egen Koordinator, med ansvar for å koordinere og samordne kommunens tilbud til barn, unge og deres familier. 

Det kreves ingen henvisning for å få en time, du kan benytte henvendelsesskjema eller ringe/send mail til koordinator (se kontaktboks). Tilbudet er gratis.

 • Kanskje oppleves foreldrerollen eller familierelasjonen vanskelig, frustrerende eller bekymringsfull, eller kanskje kommunikasjonen i familien er konfliktfylt, manglende eller destruktiv på annet vis
 • Kanskje opplever du det komplisert å være god nok forelder, eller ikke helt vet hvilken rolle du skal ha overfor barnet ditt 

Familiens Hus i Stokke er et lavterskeltilbud som i en kort periode arbeider for endring i familiens eller barnets/ungdommens vansker. 

Det gis veiledning både individuelt og i grupper, og Familiens Hus kan med foresattes samtykke henvise videre ved behov for mer omfattende hjelp. 

Fagpersoner som arbeider med barn og unge som har behov for støtte og veiledning i sitt arbeid, kan også henvende seg til Familiens Hus.

Man kan drøfte saken anonymt eller med foresattes/ungdommens samtykke i Drøftingstimen, som er et tverrfaglig team ledet av Koordinator. Teamet består av representanter fra Helsestasjon, PPT, Barnevern og familieterapeut. Ved behov inviteres andre aktuelle faginstanser inn for drøfting. Hensikten er å skape god samhandling på tvers av tjenester, og å kunne tilby riktige tiltak til riktig tid.

Familiens Hus kan tilby:
Familiesamtaler, der det avtales med hver familie hvem som kan ha godt av å være med fra gang til gang.
Samtaler for barn og ungdom som strever. Noen ganger er det fint å snakke alene med en utenforstående voksen.
Foreldreveiledning for å endre negative samspillsmønstre (urolige barn som ikke hører, og foreldre som syns de må mase/kjefte mye): «Tidlig intervensjon for barn i risiko».
Foreldresamtaler om bekymring for egne barn. Hjelp til å «rydde», hva er allerede forsøkt, og hva kan foreldre selv gjøre for endring i situasjonen. 
Veiledning på hvilke andre hjelpeinstanser kan være aktuelle å ta kontakt med.
Mestringsgrupper for ungdom 14-18 år, om sosial mestring og verktøy for å hjelpe seg selv ut av uro og angst.

LogoFH

Familiens Hus kan tilby:

 • Familiesamtaler der det avtales med hver familie hvem som kan ha godt av å være med fra gang til gang.
 • Samtaler for barn og ungdom som strever Noen ganger er det fint å snakke alene med en utenforstående voksen.
 • Foreldreveiledning for å endre negative samspillsmønstre (urolige barn som ikke hører, og foreldre som syns de må mase/kjefte mye): TIBIR - «Tidlig Innsats Barn I Risiko».
 • Foreldresamtaler om bekymring for egne barn Hjelp til å «rydde», hva er allerede forsøkt, og hva kan foreldre selv gjøre for endring i situasjonen. 
 • Veiledning på hvilke andre hjelpeinstanser kan være aktuelle å ta kontakt med.
 • Mestringsgrupper for ungdom 14-18 år, om sosial mestring og verktøy for å hjelpe seg selv ut av uro og angst.

Familiens hus kan tilby samarbeidspartnere:

 • Drøfting på telefon av uavklarte problemstillinger, og bekymring for barn og unge
 • Tverretatlige drøftingsmøter med veiledning og avklaring av ansvar
 • Veiledning i bruk av metoden Psykologisk førstehjelp « Grønne tanker- glade barn» i barnehagen
 • Samarbeid og deltagelse i møter om barn der Familiens Hus jobber med familien
 • Veiledning av personale i skole og barnehage i forhold til enkeltbarns behov 
Foreldreveiledning:
                               
Familiens Hus tilbyr foreldreveiledning med familieterapeut der dette vurderes som riktig tilnærming. Foreldreveiledningsprogrammet TIBIR brukes ofte som utgangspunkt for veiledningen (se faktaboks med nyttige linker).

                         

Sammen for barns beste i Stokke  

 Vei

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom