Bolig og eiendom


VIKTIG INFORMASJON

Til Stokke kommunes leietakere 
    
Fra 01.01.2017 blir Andebu, Stokke og Sandefjord slått sammen til en kommune. Den nye kommunen skal hete Sandefjord kommune.
Leieforhold i Stokke kommune
Hvis du har et leieforhold i Stokke kommune vil dette bli overført til Sandefjord kommune.  Dette gjelder alle kommunale trygdeboliger, omsorgsboliger, andre kommunale boliger og næringslokaler / -arealer.
Det betyr at kontrakten du har i dag blir overført til Sandefjord kommune.
Hvis du har mistet kontrakt eller glemt å sende inn, vær snill og sende signert kontrakt snarest til Stokke kommune, Boks 124, 3161 Stokke.  
Ta eventuelt kontakt med Eiendom v/boligkontoret, tlf. 33 29 51 32.
Kontakt vedrørende ditt leieforhold etter 01.01.17:
Bolig:  Sandefjord kommune v/boligkontoret
Næring: Sandefjord kommune v/administrasjonsstab

Til Stokke kommunes leietakere     
Fra 01.01.2017 blir Andebu, Stokke og Sandefjord slått sammen til en kommune. Den nye kommunen skal hete Sandefjord kommune. 

Leieforhold i Stokke kommune
Hvis du har et leieforhold i Stokke kommune vil dette bli overført til Sandefjord kommune.  Dette gjelder alle kommunale trygdeboliger, omsorgsboliger, andre kommunale boliger og næringslokaler / -arealer. Det betyr at kontrakten du har i dag blir overført til Sandefjord kommune. Hvis du har mistet kontrakt eller glemt å sende inn, vær snill og sende signert kontrakt snarest til:
Stokke kommune, Boks 124, 3161 Stokke.  Ta eventuelt kontakt med Eiendom v/boligkontoret, tlf. 33 29 51 32. 

Kontakt vedrørende ditt leieforhold etter 01.01.17:
Bolig:  Sandefjord kommune v/boligkontoret
Næring: Sandefjord kommune v/administrasjonsstab
e-post: postmottak@sandefjord.kommune.no

----------------------------------------

Til Stokke kommunes leietakere 
    
Fra 01.01.2017 blir Andebu, Stokke og Sandefjord slått sammen til en kommune. Den nye kommunen skal hete Sandefjord kommune.
Leieforhold i Stokke kommune
Hvis du har et leieforhold i Stokke kommune vil dette bli overført til Sandefjord kommune.  Dette gjelder alle kommunale trygdeboliger, omsorgsboliger, andre kommunale boliger og næringslokaler / -arealer.
Det betyr at kontrakten du har i dag blir overført til Sandefjord kommune.
Hvis du har mistet kontrakt eller glemt å sende inn, vær snill og sende signert kontrakt snarest til Stokke kommune, Boks 124, 3161 Stokke.  
Ta eventuelt kontakt med Eiendom v/boligkontoret, tlf. 33 29 51 32.
Kontakt vedrørende ditt leieforhold etter 01.01.17:
Bolig:  Sandefjord kommune v/boligkontoret
Næring: Sandefjord kommune v/administrasjonsstabTil Stokke kommunes leietakere     Fra 01.01.2017 blir Andebu, Stokke og Sandefjord slått sammen til en kommune. Den nye kommunen skal hete Sandefjord kommune. 

Eiendomsavdelingen har hovedansvaret for bygging og kjøp/salg av all eiendom samt ansvaret for vedlikehold ev eiendommer og bygg. Den har også ansvar for byggeadministrasjon, herunder planarbeid, prosjektledelse og byggeledelse for alle kommunale byggeoppdrag.


Avdelingen har vedlikeholdsansvar for alle kommunale bygg. Totalt består kommunens bygningsmasse av ca. 60.000 m2.

Vedlikeholdet ledes av fagleder Øyvind Vasvik og utføres delvis med kommunens egne vaktmestere og delvis med innleide firmaer.

Kommunen har organisert vaktmestertjenesten i team. Den enkelte vaktmester har i tillegg hovedansvar for en eller flere bygninger.
 
Avdelingen har også driftsansvaret for alle administrasjonsbygninger og en del andre mindre bygninger. Herunder HMS-oppfølging, internkontroll el. og brann. Eiendomsavdelingen har ENØK-ansvaret for alle bygg.

Parkvesenet ledes av kommunegartner Trond Gundersen og har vedlikehold og driftsansvar for eiendommer og for alle grønne arealer som parker, friarealer, badestrender, øyer osv.

Dette utgjør til sammen ca 1000 da. Avdelingen har også et samarbeid med kirken om ansvaret for grøntforvaltningen på våre tre kirkegårder.

 

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom