Barnehager


I Stokke har vi 12 barnehager som tilsammen gir et variert og godt barnehagetilbud. Det er bygget flere nye barnehager de siste årene, og kommunen har god barnehagedekning.

I barnehageportalen får du informasjon om barnehagene, og tilgang til søknadsskjema.

Barnehageopptak

Retten til barnehageplass er utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober fra den måneden de fyller ett år.

Elektronisk skjema for søknad om redusert foreldrebetaling

Søknad på ordningene som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass og gratis kjernetid til 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt, skal heretter sendes via elektronisk søknadsskjema. Du kan sende søknad uten å logge inn. Velg knappen "direkte til skjema". Hvis du ønsker å lagre søknaden og sende den senere, må du trykke på «ny bruker» og opprette det. Da kan du logge inn når søknaden er ferdigstilt og skal sendes inn.

 

  • Ordningen for redusert foreldrebetaling gjelder husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 486 750 per år.
  • Ordningen for gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer gjelder husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 417 000 per år.

 

Organisering av barnehagesektoren

Barnehagesektoren er organisert som én virksomhet med overordnet ansvar for alle barnehager godkjent av det offentlige:

-  Drift av kommunale barnehager
-  Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet
-  Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og private barnehager

Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn tilhører også virksomhetens ansvarsområde.

Seksjon barnehage har valgt å arbeide styrkebasert med kvalitet og utvikling.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom