Priser


Priser er en samlebetegnelse for:

Avgifter
Gebyrer
Priser
Satser

Velg i venstremeny den tjenesten du vil finne priser for.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom