Postlister


Stokke kommune har nå publisert utgående og inngående postlister fra og med 01.12.2012.

Postlister fra websak.

NB!  Landbrukssaker journalføres i Andebu kommune, i og med at Stokke og Andebu har felles landbrukskontor i Andebu.  Andebu kommunes postjournal

Eldre postlister manuelt produsert fra gammelt sak-/arkivsystem finner du under Aktuelle lenker til høyre.
Her kan du kun søke i det enkelte dokument, altså ikke over en tidsperiode.  Dette beklager vi.

Offentlighetslovens hovedregel om innsyn, kap. 2, §3 sier:
"§ 3. Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ."

Du finner også informasjon om rettigheter til innsyn i justisdepartementets "Rettleiar til offentleglova".

For å se dokumenter i gamle postlister eller fra saker, kan kopi av brev bestilles i

Servicekontoret, tlf. 33 29 50 00.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom