Politiske utvalg 2015 - 2016


FORMANNSKAPET

Høyre:
Medlemmer:
1. Erlend Larsen
2. Grethe Østgård

Erlend Larsen (H) - ordfører og leder
Nils Ingar Aabol (AP) - varaordfører og nestleder

Grethe Østgård (H)
Wenche Davidsen (AP)
Roy A Standal (FRP)
Anders Larsen (IL)
Inga M Krossøy (KrF)


ADMINISTRASJONSUTVALGET, KLAGENEMND, KOMMUNEPLANUTVALG OG VALGSTYRE har samme medlemmer som formannskapet.

HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR (HOOK)

Renate Sølversen (H) - leder
Bjørn Erik Eriksen (AP) - nestleder

Dag Einar Kværhellen (H)
Hege Prestby Andersen  (AP) 
Monica Johansen (FrP)
Kirsti N Søyland (IL)
Jon Folkvord (SP)

HOVEDUTVALG FOR PLAN OG MILJØ (HPM)

Kåre Pettersen (V) - leder
Tor Edvard Strand (AP) - nestleder

Anne Gro Ahnstrøm (AP)
Sigurd Vedvik (H)
Lene M. Johansen (H)
Tom Granli IL
Nina Brodahl MDG

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom