Kommuneplan Stokke 2016-2025


Kommunestyret vedtok mandag 2. november 2015 ny kommuneplan for Stokke gjeldene fra vedtaksdato og ut 2025, eller til ny plan er vedtatt. I en ny kommune fra 1.1 2017 vil kommuneplanen være en kommunedelplan for tidligere Stokke.


Kommuneplanen - hel (pdf)

INTERAKTIVT KART
Kommuneplanens arealdel vedtatt

Kartportalen - forside

Kommuneplanen i Stokke består av tre deler: 

Samfunnsdel – der overordnede mål for lokalsamfunnet og kommunens virksomhet er beskrevet.

Arealdel – et juridisk bindende dokument for hvordan areal i Stokke kan brukes eller skjermes. Arealdelen består av en kartdel her, og tekstdel

Handlingsdelen til kommuneplanen revideres årlig og er en del av økonomiplanen og finnes her.Planen vil også foreligge som papirutgave i løpet av første halvår 2016, og er da tilgjengelig ved henvendelse Stokke kommune.

Illbilde kommuneplanenKommuneplanens deler:

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel - tekst

Kommuneplanens arealdel - kart interaktivt

Kommuneplanens arealdel - kart (pdf)

Risiko- og sårbarhetsanalyse - ROS (pdf)

Konsekvensutredning av innspill (pdf)

Underlagsdokumenter:

Landbruksfaglig vurdering del 1

Landbruksfaglig vurdering del 2

Landbruksfaglig vurdering del 3

Trafikkanalyse Stokke sentrum

Vedtatt planprogram


Kontaktperson:

Trondar Lien
Tlf. 3329 5019
Epost: trondar.lien@stokke.kommune.no

____________________________________________________________

 

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom