Planer


I kommunen er det en rekke planer som legger føringer for hva som skal skje, enten det er investeringer i skoler, helse osv, hvordan kommunen skal drives eller planer for hvordan arealene i kommunen kan brukes.

I venstremenyen kan du velge mellom flere typer plandokumenter eller velg i listen under:

Budsjett   
Økonomiplan   
Handlingsprogram   
Utfordringsdokument   
Kommuneplan  
Temaplaner  
Reguleringsplaner   
Pågående planprosesser 
Årsrapport
Planstrategi 2012-2016 (Ny 2013)

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom