Ordfører


Ordfører Erlend LarsenErlend Larsen (H)
Ordfører 2015-2016 (2. periode)
Født: 1965

Det er godt å bo i Stokke. Kommunen har en sentral beliggenhet i et flott landskap midt i Vestfold. Vi har god barnehagedekning, gode skoler og et mangfold av fritidstilbud gjennom foreninger og idrettslag.

Et stort antall ansatte i kommunen gjør en viktig innsats for at infrastrukturen vår skal fungere. Vi ser på det som en selvfølge at vann, kloakk, veier, barnehager, skoler, omsorgstjenester og så videre fungerer – men alt dette forutsetter at alle kommunens ansatte står på. Noen ganger ut over hva man kan forvente. Det er vår oppgave som politikere å følge med på kvaliteten i tjenestetilbudet, samt å legge til rette for å videreutvikle tilbudet.

Stokke kommune har mange spennende oppgaver foran seg, slik som utviklingen av Sandefjord Lufthavn, videreutvikling av Borgeskogen næringsområde, Oslofjord Convention Center på Brunstad, skolene og omsorgstjenestene våre. Vi har også store utfordringer gjennom vedlikehold av offentlige bygg, infrastruktur som vann og kloakk, underdimensjonerte veier, trafikksikkerhet og jernbane – bare for å nevne noe. Stokke kommune har nok å ta tak i, samtidig som vi må forholde oss til svært stramme budsjettrammer.

Som ordfører ønsker jeg å være tilstede, tilgjengelig, inkluderende og våken ovenfor store og små utfordringer. Du er velkommen til å ta kontakt via mail, facebook (søk på «Erlend Larsen (H), Stokkes ordfører»), telefon – eller møte meg på rådhuset eller på biblioteket under ordførers time. Du er også velkommen til å ta kontakt med varaordfører Nils Ingar Aabol på telefon 90134734 eller på epost: nils.i.a@online.no

Vi har også noe som kalles «Initiativretten». Det er en demokratisk rettighet som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for kommunestyret. Dette kan du lese mer om her: http://stokke.kommune.no/Politikk/Innbyggerinitiativ/

Vi har ca åtte møterunder hvert år. I disse møtene kommer de sakene vi som politikere forholder oss til. Her finner du saksutredninger og møteprotokoller: http://innsyn.v-man.no/stk/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&

Er det en sak du brenner for, bør du ta kontakt med de aktuelle politikerne før partiene har sine gruppemøter.

Hilsen Erlend Larsen
Ordfører

Erlend.larsen@stokke.kommune.no

Tlf: 92237217

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom