Innbyggerinitiativ


Er det en sak du brenner for? Noe du ønsker å legge frem for kommunestyret? Da kan MINSAK.NO være stedet å begynne.

Du må samle underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 personer i kommunen. Politikerne plikter da å behandle forslaget i løpet av seks måneder.

Her kan du fremme din sak:  www.minsak.no

Initiativretten er en demokratisk rettighet som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for kommunestyret. Initiativretten gjelder alle kommunens innbyggere, også personer under 18 år.

Pr brev eller e-post

Det er også mulig å sende inn forslag til saker pr brev eller e-post. 

Post:

Stokke kommune, 
Ordfører Erlend Larsen,
Postboks 124, 
3161 Stokke

E-post:

postmottak@stokke.kommune.no

 

Videre saksbehandling

Rådmannen mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for kommunestyret så raskt som mulig. Forslag som åpenbart ikke oppfyller lovens vilkår for behandling kan avvises av rådmannen. Kommunestyret skal holdes fortløpende orientert om forslag som avvises. Er rådmannen i tvil om lovens vilkår er oppfylt, legges forslaget frem for kommunestyret til avgjørelse.

Kommunestyrets behandling av mottatte forslag
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav, jf. pkt. 2.1- 2.4 i retningslinjene. Kommunestyret kan velge å ta stilling til et forslag selv om det ikke oppfyller lovens krav. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Oppfølging
Den oppgitte kontaktperson for forslaget skal informeres om saksgang, vedtak som fattes, og om de eventuelle tiltak som gjennomføres som følge av vedtaket.

Klage
Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerinitiativ og som blir nedstemt av kommunestyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom