Fakta om kommunen


Stokke er en kommune og et tettsted i Vestfold. Kommunen grenser i vest mot Andebu, i nord mot Re, i øst mot Tønsberg og Nøtterøy, og i sør mot Sandefjord. Den 6. februar 2015 søkte kommunen om sammenslåing med Andebu og Sandefjord kommuner. Stokke blir slått sammen med Andebu og Sandefjord kommuner 1. januar 2017. 

Høyeste punkt er Høgståsen (171 moh). I Stokke kommune ligger tettstedene Stokke, Fossnes, Storevar, Melsomvik og Vear. Tettstedet Stokke har 3 291 innbyggere per 1. januar 2015. Stokke stasjon er en stasjon på Vestfoldbanen.

Kommunen ble stiftet 1. januar 1838. På denne tida tilhørte øyene Håøya og Veierland Stokke, men de har senere blitt overført til Nøtterøy kommune i henholdsvis 1901 og 1964.

Bokemoa landskapsvernområde er et av åtte verneområder i Vestfold der ulike utforminger av bøkeskog er en viktig del av verneformålet. Her finnes også en rik soppflora med over 100 registrerte arter, blant annet sjeldne sopper som porselenshatt og bøkekreftkjuke.

Innbyggere pr. 01.01.2015:  11.506. 

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom