Nyttige offentlige kontorer


Andre offentlige kontorer

Navn

Adresse

Tlf - epost

Stokke kirkekontor Stokkeveien 65, 3160 Stokke 33 50 12 20
 e-post
Stokke lensmannskontor 
(Vestfold politidistrikt)
Stokkeveien 55, 3160 Stokke 02800
33 34 44 00
 e-post
Skatt sør Sandefjord Post: Pb. 2412, 3104 Tønsberg
Besøk: Aagaards plass 1, 3211 Sandefjord
80 08 00 00
e-post
NAV - Stokke Post: Pb. 93, 3161 Stokke
Besøk: Nygaards allè 1, 3160 Stokke
55 55 33 33
e-post
Sandefjord distriktsrevisjon Pb. 2025, 3202 Sandefjord 33 44 84 20
 e-post
Mattilsynet Kanalgt. 9, 3263 Larvik
33 12 19 20
 e-post
Fylkesmannen i Vestfold Post: Pb. 2076, 3103 Tønsberg
Besøk: Statens park, Anton Jenssens gate 4, bygg I
33 37 10 00
 e-post
Vestfold fylkeskommune Post: Pb. 2163, 3103 Tønsberg
Besøk: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
33 34 40 00
 e-post
Norge.no 
Veiviser til offentlige tjenester på nett
  80 03 03 00
 e-post
 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom