Ny parkeringsordning fra nyttår


Ved årsskiftet må alle som kjører bil i Stokke venne seg til en ny parkeringsordning. Da blir det restriksjoner på hvor, når og hvordan du kan parkere.

I løpet av kort tid starter arbeidet med å skilte Stokke sentrum for ny parkeringsordning. Foreløpig blir skiltene dekket til. Fra 1. januar trer den nye ordningen i kraft, og da vil bilister som ønsker å parkere måtte forholde seg til de nye reglene som i hovedsak kan deles inn i tre:

  1. Parkeringsplasser der det kun er tillatt å stå én time (markert på bildet med rødt)

  2. Parkeringsplasser der det er tillatt å stå inntil tre timer (markert på bildet med blått)

  3. Parkeringsplasser der det er lov å sette fra seg bilen over tid (markert på bildet med gult)

Parkering kart

Bildet viser hvor de forskjellige parkeringsordningene skal foregå. Rødt er korttids gateparkering (én time), blått er områder for parkering i inntil tre timer, mens gult er langtidsplasser. Bildet viser kun de kommunale plassene.

Årsaken til at det nå innføres restriksjoner er at øke tilgjengeligheten til parkeringsplassene ved butikkene i sentrum. Ved å få en gjennomstrømning av parkering, vil også tilgjengeligheten til plasser og butikker øke for publikum.

I tillegg er det viktig at de som arbeider i sentrum skal kunne ha steder å setet fra seg bilen, selv om det ideelt sett er et ønske om at flere brukte beina, sykkel eller kollektive reisemåter.

Alle parkeringsområder vil bli tydelig merket. Det innføres også en ordning der p-skive skal brukes. Da markeres det på en klokke tidspunkt for ankomst. Da kan kontrollørene sjekke når ankomsten var og hvor lang tid som er gått.

Det vil bli færrest av korttidsplassene. De vil i det vesentlige finns som gateparkering. Tretimerssonene er på kommunale parkeringsplasser, mens det bare er en stor plass for langtidsparkering – sør for Stokke stasjon.

I tillegg til de tre sonene, er det også avsatt spesielle parkeringsplasser for bevegelseshemmede og for el-biler. Også disse vil bli merket.

Når ordningen innføres, vil det også innføres en kontrollordning der overtredelser vil bli i lagt gebyr. Den kommunale parkeringsordningen i Stokke vil bli håndhevet av Sandefjord parkering ettersom Stokke fra samme dato også blir en del av nye store Sandefjord.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom