25 års jubilanter i Stokke kommune


25 års jubilanter i Stokke kommune

25 års jubilantene: Foran fra venstre: Kari Larsen, Ellinor Bergan, Hilde Fredriksen, Kristina Lingvald, Vera Gram Simonsen, Anne Berit Andersen. 2. rad fra venstre: Lill-Ann Olsen, Wenche Davidsen, Kari Lise Andersen, Toril Auby, Tori Sunde, rådmann Vidar Andersen. 3. rad fra venstre: Lisbeth Gjertsen, Ingunn Bredholt Moskvil, Inger Christensen, ordfører Erlend Larsen.

Stokke kommune feiret i desember sine siste 25 års jubilanter. I år var det 15 stk som kunne se tilbake på 25 år som ansatt i Stokke kommune. Jubilantene ble hedret med gaver og gode ord fra sine ledere og fra ordfører Erlend Larsen. Rådmann Vidar Andersen ledet markeringen som ble holdt i kommunestyresalen. 

25 års jubilanter i Stokke kommune 2016

Toril Auby - Peer Gyntsvei bolig

Wenche Davidsen - Peer Gyntsvei bolig

Lisbeth Gjertsen - Peer Gyntsvei bolig

Tori Sunde - Peer Gyntsvei bolig

Ellinor Bergan - Eiendom - renhold

Kari Lise F Andersen - Elverhøy barnehage

Aili Samuelsen - Økonomi

Ingunn Bredholt Moskvil - Hjemmesykepleien

Inger Christensen - Hjemmesykepleien

Kari Larsen - Bokemoa skole

Hilde Fredriksen - Stokke ungdomsskole

Anne Berit Andersen - Vear skole

Vera Gram Simonsen - Vear skole

Kristina Lingvald - Vear skole

Lill-Ann Chatrin Olsen - Vennerød skole

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom